ArtKit کیت هنری

سرنوشت بزرگ ترین حلقه زنجیره باغ های جهانی ایران چه می شود؟

سرنوشت بزرگ ترین حلقه زنجیره باغ های جهانی ایران چه می شود؟ به گزارش كیت هنری حرف و حدیث های زیادی از تخلف های ریز و درشت دستگاه ها و نهادهای شهری و نظامی در محدوده و حتی عرصه و حریم باغ جهانی عباس آباد بهشهر در استان مازندران در طول چند سال قبل مطرح شده اند؛ به حدی كه متولیان میراثی بزرگ ترین حلقه ی پرونده ی زنجیره ای جهانی باغ های ایرانی هر لحظه در انتظار خبر از اخطار یا توبیخی از یونسكو بوده اند.


حتی پرویز سعادتی - مدیر پایگاه میراث جهانی باغ ایرانی سازمان میراث فرهنگی - در این زمینه به ایسنا اظهار داشته بود: متاسفانه هیچ اراده ای در استان مازندران برای رفع مشكلات باغ جهانی «عباس آباد بهشهر» وجود ندارد، وقتی منابع طبیعی شهرستان بهشهر یا استان مازندران، یك منطقه بزرگ سه هزار متری در عرصه ی منطقه ی جهانی بهشهر را در اختیار نهادی مانند نیروی انتظامی قرار می دهد، یا وقتی شركت آب منطقه ای بدون توجه به هشدارهای میراث فرهنگی درباره ی ترك سد در منطقه، در زمان پایین بودن سطح آب اجازه ی مرمت نمی دهد، چه كاری باید انجام دهیم؟

این فقط نمونه ی كوچكی از حرف های سعادتی بود كه امیدش از توجه دستگاه های نظارتی استان مازندران برای حفاظت از تنها محوطه ی تاریخی طبیعی استان مازندران ناامید شده بود.

قبل تر از آن هم سیف الله فرزانه، مدیر كل میراث فرهنگی استان مازندران، بود كه در گفت وگو با یك رسانه ی دولتی از دریافتِ كارت زرد در مجموعه ی عباس آباد بهشهر مازندران توسط یونسكو اطلاع داده بود.
هر چند دریافت كارت زرد یا قرمز در دستورالعمل ها و قوانین یونسكو وجود ندارد اما بطور قطع دادن هر نوع اخطار توسط یونسكو به وضعیت محوطه های جهانی در كشور، خود به اندازه ی عملكرد دستگاه های مدیریتی مشابه همان كارت زرد یا قرمزی است كه هر بازیكن با انجام یك خطا از داور دریافت می كند.اگر فعالیت های غیرمجاز ادامه دار باشد...
فرهاد عزیزی - مدیركل پایگاه های جهانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - درگفت وگو با ایسنا روند اخطار یونسكو به محوطه ها وبناهای ثبت جهانی شده در كشورهای مختلف را این طور توضیح می دهد: در طول سال های گذشته چند بار به دستگاه های فعال در این محوطه ی جهانی تذكر دادیم و حتی اعلام كردیم كه اگر فعالیت های غیرمجاز آنها ادامه دار باشد احتمال قرار گرفتن این باغ جهانی در لیست میراث درخطر وجود دارد.
او احتمال اخطار دادن یونسكو را به مدیران میراث فرهنگی در صورت انجام اقدامات غیرقانونی در بناهای تاریخی، به این شرایط وابسته می داند كه میراث فرهنگی یك سری تعهدات خویش را عملی نكند، از جانب دیگر معمولا میراث فرهنگی موظف به عرضه ی گزارش های دوره ای برپایه تعهدات خود است.
وی با یاداوری این كه مجموعه تاریخی- فرهنگی عباس آباد بهشهر یكی از نفایس معماری و باغ سازی ایران كه به همراه هشت باغ تاریخی دیگر در پرونده ای با نام «باغ ایرانی» در لیست میراث جهانی یونسكو در ۱۳۹۰ و همراه با ضوابط و مقررات حفاظتی به ثبت رسید، اظهار می كند: به دنبال مداخلات غیر قانونی نهادها و گروه های مختلف در محدوده عرصه اثر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، همكاری دستگاه ها و نهادهای ذیربط برای پیشگیری از هرگونه اقدام مداخله جویانه و حذف سازه های راه اندازی شده اقدامات قانونی خویش را با بهره گیری از حداكثر ظرفیت ها به انجام رسانده است.
او انجام مكاتبات مختلف و پیگیری حقوقی و اداری با استفاده از فرمانداری و دادستانی شهرستان و در نهایت استانداری دادستانی مركز استان را اولین كارهایی بیان می كند كه برای مرتفع ساختن تعرضات انجام شده، به این مجموعه جهانی انجام شده و ادامه می دهد: از جانب دیگر این مساله در كمیته حفاظتِ ذیل شورای امنیت ملی با عضویت و حضور نمایندگان قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سپاه، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان اوقاف و امور خیریه مطرح و مكاتبات مختلف با اداره كل منابع طبیعی استان و سایر نهادهای مربوط و غیره صورت گرفت.
وی با اشاره به اعتراض سازمان میراث فرهنگی درباره ی دخل و تصرف، واگذاری و تفكیك یك قطعه زمین به مساحت ۲۴ هزار و ۳۸۰ مترمربع به سازمان زندان ها - اراضی موسوم به زندان - كه در سال ۹۲ با استفاده از آگهی رسمی وزارت دادگستری به مزایده گذاشته شد و به تملك یك شخص حقیقی در آمد، اظهار می كند: خوشبختانه نتیجه پیگیری و مكاتبات و اقدامات انجام شده با استفاده از كمیته حفاظت كه نمایندگان دستگاه های شهری در آن عضویت دارند این واگذاری به صورت كامل لغو شد و زمین مورد نظر كه در عرصه باغ جهانی باغ عباس آباد قرار دارد، با هدف حفاظت از یكپارچگی بستر محیطی و حفاظت از منابع طبیعی در اختیار ستاد فرمان اجرایی امام قرار گرفت.
او با بیان این كه پیگیری های دادستان مركز استان مازندران منجر به لغو كارگروه غیر قانونی موسوم به "كارگروه منطقه گردشگری پارك جنگلی عباس آباد" - بدون عضویت میراث فرهنگی - كه در سال های قبل در سطح شهرستان بوجود آمده بود، شده است، ادامه می دهد: این كارگروه اقدام های خودسرانه ای در جهت صدور مجوز خدمات گردشگری و رفاهی مانند تولید بازارچه صنایع دستی و دكه های اغذیه فروشی داشتند.
مدیركل پایگاه های میراث جهانی سازمان میراث فرهنگی، همینطور از انجام هماهنگی اولیه با اردوگاه نظامی شهید هاشمی نژاد كه پیش از ثبت میراث جهانی در محدوده عرصه قرار گرفته بود، خبر می دهد و می افزاید: در هماهنگی ها بر توقف هر گونه توسعه فیزیكی- كالبدی و ممنوعیت هرگونه ساخت وساز و ضرورت انجام هماهنگی لازم برای ساماندهی عرصه اثر در چهار چوب ضوابط و مقررات ملی و بین المللی تاكید گردیده است.
وی تاكید می كند: در ادامه ی اقدامات انجام شده، هماهنگی لازم با دادستانی شهرستان بهشهر انجام شده و مكاتبات مختلف با فرمانداری و نیروی انتظامی شهرستان بهشهر با هدف حذف ساخت وسازهای موقت انتظامی و نگهبانی و رعایت ضوابط و مقررات عرصه اثر و انجام همكاری لازم با این سازمان در مورد رفع نیازهای اضطراری و خدمات انتظامی بر مبنای ضوابط، مقررات و طرح ساماندهی و محوطه سازی محدوده عرصه اثر و مطابق با پلان مدیریت میراث جهانی باغ عباس آباد انجام شده است.
به نقل از عزیزی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر مبنای اخطارهای مركز میراث جهانی یونسكو و برپایه ضوابط و مقررات ملی و بین المللی در مراحل و مقاطع مختلف نسبت به دخل و تصرفات و ساخت وسازهای غیر قانونی در محدوده عرصه و حریم اثر مذكور با تلاشی ویژه پیگیری ها و اقدامات حقوقی و اداری خویش را با استفاده از مراجع ذی صلاح انجام داده و نسبت به رعایت ضوابط و مقررات مصوب حاكم بر عرصه و حرائم تاكید دارد.
پیش از این سعادتی مدیر پایگاه میراث جهانی باغ ایرانی سازمان میراث فرهنگی به ایسنا اظهار داشته بود: در صورت حضور ارزیابان یونسكو در محوطه ی جهانی عباس آباد و ادامه دار بودن شرایط كنونی برای این محوطه ی، یونسكو می تواند باغ عباس آباد بهشهر را در لیست میراث در خطر یونسكو قرار دهد، حتی مسئولان دفتر یونسكو در تهران می توانند شرایط این سایت جهانی را به سازمان یونسكو اطلاع دهند و در آن شرایط هر احتمالی برای این محوطه ی جهانی می تواند پیش آید.
او با اشاره به صحبت های مطرح شده درباره دادن كارت زرد یونسكو به محوطه ی جهانی «عباس آباد» بهشهر، اظهار نمود: در اصطلاحات یونسكو كارت زرد و قرمز وجود ندارد، در واقع گزارشگران سازمان یونسكو در بازدیدهای نوبه ای و فصلی خود از محوطه های جهانی و برپایه پرونده ی ثبت جهانی، هر محوطه را بررسی نموده و گزارش های مورد نیاز را برای كمیته اصلی یونسكو تهیه می كنند و در صورتیكه در مصوبات یونسكو اخلالی و جود داشته باشد، احتمال قرار گرفتن آن اثر در «فهرست میراث درخطر یونسكو» وجود دارد1397/10/04
15:18:15
5.0 / 5
4501
تگهای خبر: خدمات , دستگاه , رسانه , سازمان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
ArtKit کیت هنری
artkit.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كیت هنری محفوظ است

كیت هنری

کیتهای هنری