ArtKit کیت هنری

بچه پولداری كه چند روز پس از ازدواجش شهید شد

بچه پولداری كه چند روز پس از ازدواجش شهید شد به گزارش کیت هنری بار اولی که سردار شهیدصادق مزدستان به جبهه می رفت، تازه جنگ شروع شده بود. در حال و هوای آن دوران، برخی از رزمنده هایی که او را نمی شناختند، به سبب ظاهر خاص و موهای بلند مزدستان به دوست و همراهش میرمحمد موسوی می گفتند: «این جوان کیست و با چه انگیزه ای به جبهه می آید؟»به گزارش کیت هنری به نقل از ایسنا، روزنامه «جوان» در ادامه نوشت: مزدستان سال ۱۳۳۵ در یک خانواده نسبتاً متمول در بندرانزلی به دنیا آمده بود. بعدها به قائمشهر می روند و در آن شهر به سبب اشتغال خود و برادرانش به ورزش فوتبال، اسم و رسمی دست و پا می کنند. هر چه به روزهای انقلاب نزدیک تر می شوند، صادق و برادرانش بیشتر جذب نهضت اسلامی حضرت امام می شوند و تحول روحی پیدا می کنند. تا جایی که صادق در نخستین روزهای دفاع مقدس به جبهه می رود و نهایتاً در زمان شهادتش به تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۶۱ فرماندهی تیپ دو لشکر ۲۵ کربلا را برعهده می گیرد. گفت وگوی ما را با دو همرزم شهید صادق مزدستان پیش رو دارید.

* میرمحمد موسوی، داماد و همرزم شهید

آشنایی شما با شهید مزدستان از کجا رقم خورد؟

من و صادق همشهری بودیم. تقریباً همسن و سال بودیم و قبل از انقلاب با هم آشنا شدیم. وقتی جریان انقلاب شدت گرفت، من در یک مسجد و ایشان در مسجد دیگری فعالیت می کرد. از ارتباط هایی که بین بچه های انقلابی ایجاد می شد، ما هم ارتباط گرفتیم و از همان زمان دوستی و در حقیقت برادری ما تا زمان شهادت صادق برقرار شد. من و مزدستان همدیگر را به زبان محلی «برار» به مدلول برادر صدا می زدیم.

شنیده ایم ایشان فوتبالیست خوبی هم بودند؟

نه فقط صادق که برادرش ابوالفضل هم فوتبالیست ماهری بود. ابوالفضل حتی عضو تیم ملوان شد و در سطح کشوری شناخته شده بود. صادق یک مدتی فوتبال را حرفه ای دنبال می کرد. پس از انقلاب یک تیم به نام تیم فوتبال شهید رجایی تشکیل داد که به سبب راه و رسم خوبی که در آن بنا نهاده بود، هنوز هم اعضای این تیم مورد احترام مردم منطقه قرار دارند. بعدها که جنگ شروع شد، صادق همه هم و غمش را روی جبهه گذاشت و تا حدی از فوتبال فاصله گرفت.

چه شاخصه هایی موجب شد که با شهید مزدستان دوستی عمیقی برقرار کنید؟

صادق آدم خوش برخوردی بود. پدرش بازاری بود و به جهت اینکه بازاری ها از اقشار باخبر جامعه بودند و در انقلاب نقش فعالی داشتند، صادق هم از بصیرت و فکر خوبی برخوردار بود. عرض کردم که ایشان فوتبال بازی می کرد و همیشه دور و برش پر از آدم بود. وضع مالی خوبی هم داشتند و با سر و وضع به روزی که داشت، جوان ها جذب ایشان می شدند و ایشان هم آنها را به سمت انقلاب سوق می داد. البته خود صادق در جریان انقلاب تا حدی تحول فکری پیدا کرده بود. خانواده مذهبی داشتند، اما ایشان و برادرانش بیشتر در محیط های ورزشی بودند تا اماکن مذهبی و انقلابی. نهضت حضرت امام موجب شد که آنها بیشتر جذب مسائل مذهبی و سیاسی بشوند و کم کم همه این برادران به جوان های انقلابی پای کار تبدیل شدند. از بین پنج برادر مزدستان، صادق و منوچهر به شهادت رسیدند و علی هم جانباز شد.

پس ایشان هم از حرهای انقلاب هستند؟

اینطور هم می شود گفت. یادم است حدود ۲۵ روز از شروع جنگ گذشته بود که من و صادق با هم اقدام کردیم و به جبهه رفتیم. ببخشید من کلمه بهتری سراغ ندارم که بگویم. برخی از بچه های رزمنده که او و موهای بلندش را می دیدند، به من می گفتند این سوسول کیست و چرا به جبهه آمده است؟ آنها از روی ظاهر قضاوت می کردند؛ ظاهری که خبر از گذشته شهید مزدستان می داد، اما وی در همان انقلاب متحول شده و راه و رسم دیگری در زندگی در پیش گرفته بود. اتفاقاً چند وقتی که از حضور شهید مزدستان در جبهه گذشت، همان ها که اوایل آن حرف را در موردش زده بودند پی به اشتباه شان بردند و فهمیدند که در باطن این مرد بزرگ چه می گذرد و چه جوان انقلابی مخلصی است.

در تمام اعزام ها و حضور در مناطق جنگی با هم بودید؟

بله، تقریباً همه جا و همیشه با هم بودیم. البته من خودم را مرید او می دانستم. تا حدود ۸ الی ۹ ماه، من و صادق در ستاد جنگ های نامنظم شهیدچمران حضور داشتیم. من و ایشان هر دو در محله های مان عضو انجمن اسلامی بودیم. هر وقت می خواستیم به جبهه برویم، من یک نامه در تأیید ایشان می زدم و او هم یک نامه در تأیید من می زد. در حقیقت این تأییدها معرفی نامه ما به ستاد جنگ های نامنظم بود. اواخر کار ستاد جنگ های نامنظم در کرخه کور بودیم که قرار شد فرماندهی قسمتی از نیروها به ما واگذار شود. بین من و صادق دعوا بود که چه کسی فرمانده بشود! او می گفت «برار» تو باید فرمانده بشوی. من می گفتم جایی که برادرم صادق باشد، من جرئت نمی کنم فرمانده بشوم.

در زندگی جهادی شهید مزدستان آمده است که جزو کادر فرماندهی تیپ ۲۵ کربلا بودند، چطور شد که ایشان توانست در مدت کوتاهی به فرماندهی برسد؟

فرماندهی در جبهه های دفاع مقدس بر طبق توانایی های هر فردی به ایشان واگذار می شد. این قابلیت ها در میدان عمل به اثبات می رسید. شهیدمزدستان از آن دست فرماندهانی بود که علاوه بر داشتن استعداد و توانایی های نظامی، به شدت مورد اقبال و توجه نیروهایش بود. همه این خصائل موجب شد تا از عملیات رمضان، شهیدمزدستان فرماندهی یکی از گردان های تیپ کربلا را برعهده بگیرد. ایشان در عملیات محرم بعنوان فرمانده گردان صاحب الزمان (عج) وارد عملیات شد. بعد که تیپ کربلا تبدیل به لشکر شد، شهید مزدستان هم به فرماندهی یکی از تیپ های لشکر برگزیده شد و از من خواست که بجای ایشان فرمانده گردان صاحب الزمان (عج) بشوم. کمی بعد هم که صادق در شناسایی عملیات والفجر مقدماتی به شهادت رسید.

ازدواج هم کرده بودند؟

صادق قرار بود با خواهرزن برادرش ازدواج کند. گویا چند سالی هم این دو نفر همدیگر را می خواستند. نهایتاً این دو نفر در بحبوحه جنگ به همدیگر رسیدند. پس از عملیات محرم و قبل از والفجر مقدماتی، ما به قائمشهر برگشتیم. آن روزها قرار بود بساط عقد و عروسی صادق اجرا شود. چون تامین مقدمات عروسی در وضعیت جنگی کار ساده ای نبود، من به صادق گفتم هر کاری داری بگو خودم برایت ردیف می کنم. رویش نشد به من بگوید؛ یعنی نمی خواست کارهای شخصی اش را به عهده من بگذارد. اخلاق های خاصی داشت. خلاصه فراهم کردن اسباب ازدواجش را برعهده یک نفر دیگر از دوستان گذاشت. من هم در عروسی اش سنگ تمام گذاشتم. عروسی که نه یک مراسم واقعاً ساده بود. یک مراسم عقدکنان بود و نشستیم دعای توسل خواندیم و من هم برای گرم کردن مراسم گوسفندی قربانی کردم و بردم خانه شهید شیرسوار که آنجا کارهای قربانی را انجام بدهیم. یادم است گردن گوسفند را هم دادیم به آقای داماد (صادق) که برای نخستین شب زندگی مشترک شان آنرا بخورند. می خواست کنارمان بنشیند که او را بیرون کردیم. گفتیم شب عروسی ات است، برو به خانه ات برس. شاید یکی دو روز از ازدواجش گذشته بود که از فرماندهی لشکر صادق را خواسته بودند برای شناسایی والفجر مقدماتی به منطقه برود. آن بنده خدایی که قرار بود این خبر را برساند، رویش نمی شد به صادق حرفی بزند. چون تازه ازدواج کرده بود. خلاصه دو سه روز پس از ازدواج صادق به او گفتند که باید به منطقه برود. او هم رفت و چند روز بعد به شهادت رسید. شاید از ازدواج تا شهادتش به یک هفته هم نکشید. پس از شهادت مرحوم پدرش به من گفت تو کارهای ازدواج پسرم را انجام دادی. حالا کارهای مراسم شهادتش را هم خودت انجام بده. کمی پس از شهادت صادق، بنده با خواهر ایشان ازدواج کردم.

* سردار علی فردوس، همرزم شهید

با شهید مزدستان در کجا آشنا شدید؟

من در عملیات رمضان فرمانده گردان حضرت سیدالشهدا (ع) از تیپ ۲۵ کربلا بودم و ایشان هم از مرحله چهارم عملیات فرماندهی یکی از گردان های تیپ را بر عهده گرفت. از همانجا صادق مزدستان را شناختم و، چون در عملیات های مختلف معمولاً واحدهای ما در یک منطقه وارد عمل می شدند، دوستی مان عمیق تر شد و تا زمان شهادتش ادامه یافت. شهیدمزدستان و نیروهایش در عملیات رمضان از منطقه پاسگاه زید وارد عمل شدند. سنگرهای مثلثی معروف در منطقه ای بود که ایشان حضور داشت. در عملیات محرم من فرمانده گردان حضرت ابوالفضل (ع) شدم و مزدستان هم فرماندهی گردان صاحب الزمان (عج) را برعهده گرفت. قبل از عملیات والفجر مقدماتی من فرمانده تیپ یکم از لشکر ۲۵ کربلا شدم و ایشان هم فرمانده تیپ دوم شد.

از حیث یک فرمانده، شهیدمزدستان چه خاصیت ها و خصوصیاتی داشت؟

یک مورد قابل تأمل درباب شهید مزدستان این است که نیروهایش واقعاً او را دوست داشتند. مزدستان از آن دست فرماندهانی بود که به نیرو نمی گفت برو فلان خط را بشکن. خودش جلوتر می رفت، بعد به بقیه می گفت پشت سرم بیایید. در عملیات محرم شاهد بودم که ایشان پوتین هایش را از پا درآورد و آنها را دور گردنش انداخت. پیشاپیش نیروهایش ایستاد و گفت من مانند حر وارد این عملیات می شوم. خودش هم در نوک گردان حرکت کرد و خط اول دشمن را بدون حتی یک تلفات گرفت. قبل از عملیات محرم منطقه بارندگی شدیدی شد. بعدها از اسرای عراقی شنیدیم که می گفتند پس از بارندگی فکرش را نمی کردیم نیروهای ایرانی در چنین هوایی وارد عمل بشوند، اما مزدستان و نیروهایش رفتند و خط اول دشمن را بدون تلفات گرفتند. پس از آنها باید گردان ما بعنوان موج دوم وارد عمل می شد که رفتیم و در مناطقی مثل زبیدات و شرهانی وارد عمل شدیم.

نحوه شهادت شان به چه صورت بود؟

قبل از عملیات والفجر مقدماتی سپاه پاسداران چند سپاه درون خودش تشکیل داد. سردار مرتضی قربانی بعنوان فرمانده سپاه ۵ نصر برگزیده شد. با رفتن ایشان، سردار عمرانی فرماندهی لشکر ۲۵ را برعهده گرفت. روز نهم دی ماه ۱۳۶۱، سردارعمرانی به همراه شهیدمزدستان و یکی از نیروهای اطلاعات - عملیات لشکر برای شناسایی به جنگل عمقر رفته بودند که مینی زیر پای نیروی اطلاعاتی می رود و یکی از ترکش هایش به قلب شهید مزدستان می خورد. در این واقعه مزدستان و آن نیروی اطلاعاتی به شهادت می رسند و جبهه های جنگ یکی از سرداران بزرگش را خیلی زود از دست می دهد.

منبع:

1399/10/18
00:06:20
0.0 / 5
1016
تگهای خبر: روزنامه , زندگی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
artkit.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كیت هنری محفوظ است

كیت هنری

کیتهای هنری